Ref:
Date:
Location:
Photographer:
Blogg

Unødvendige ekstrautgifter

Article text
Dagens bloggpost blir av en litt mer bedriftsøkonomisk art, men jeg tror det trengs for å synliggjøre litt av hvorfor fotografers priser er som de er. Tidligere var jeg inne på hvordan ineffektivitet fordyrer, men like viktig er det å forstå at bedriften fungerer vel så bra med et minimum av faste utgifter. Vastveit Foto blir for eksempel drevet som et enkeltmannsforetak, istedenfor et AS som de fleste andre bedrifter. Dette gjør blant annet at jeg har det regnskapsmessig mye enklere enn et fullverdig AS, og trenger ikke egen regnskapsfører, eller å bruke mye av min egen tid på regnskap (for de mer interesserte, "Næringsrapport - skatt" har gjort rapportering til Skatteetaten mye enklere).

Mange av de større fotografene har også et eget studio, som de må betale leie for. Vastveit Foto har istedenfor valgt å ha en portabel løsning, med fotobakgrunn og blitser som kan settes opp ved behov - hos kunde eller hjemme hos meg. Her er det altså mer fleksibilitet, uten ekstra kostnader. Utstyret som benyttes er også valgt med omhu, slik at jeg kan håndtere alt på egenhånd - dermed er det ikke nødvendig med assistent i de aller fleste tilfeller.

Det blir ofte slik at man tenker at en bedrift som er stor og kjent, gjerne leverer det beste resultatet. Dette kan kanskje stemme dersom du skal bygge en stor båt - da trengs det litt folk og litt plass for å utføre jobben bra. Men innenfor fotografi, så er det kun snakk om å ta bilder, med et kamera som får plass i hendene. Med andre ord, jobben som fotograf behøver ikke så mye ekstra!

Derfor kan Vastveit Foto levere de samme tjenestene, til en lavere pris. Rett og slett fordi det brukes mindre penger på utgifter som ikke er avgjørende for sluttresultatet.